Info: Kommen Sie zur Klassenpflegschaftssitzung!


Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, bitte denken Sie an die Klassenpflegschaftssitzungen nächsten Montag, 21.8.2023, ab 18.00 Uhr! Erfolgreiche Elternarbeit wirkt sich positiv auf den Lernerfolg Ihrer Kinder aus, fördert deren Persönlichkeitsentwicklung und stärkt das Miteinander im Schulalltag!


Dear parents and guardians, please remember the class council meetings next Monday, 21.8.2023, from 18.00! Successful parent work has a positive effect on the learning success of your children, promotes their personality development and strengthens the togetherness in everyday school life!


Sevgili velilerimiz ve vasilerimiz, önümüzdeki Pazartesi günü, 21.8.2023, saat 18.00’den itibaren sınıf konseyi toplantılarını lütfen unutmayın! Başarılı veli çalışmaları, çocuklarınızın öğrenme başarısı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, kişilik gelişimlerini destekler ve günlük okul yaşamındaki birlikteliği güçlendirir!


Шановні батьки та опікуни, будь ласка, не забудьте про засідання класних рад наступного понеділка, 21.8.2023, з 18.00! Успішна батьківська робота позитивно впливає на успішність навчання ваших дітей, сприяє розвитку їх особистості та зміцнює згуртованість у повсякденному шкільному житті!